Salade, tomates, Filet de poulet, poivron, fromage, croûton